תנאי השימוש

בין "וואנגוס" - ספקית השירות

לבין "משתמש הקצה" - מקבל השירות או כל גורם אשר החליט להשתמש בכלי המוצע באתר.

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:


 

הסכמה לתנאי השימוש

1. בשימוש בשירותים המוצעים באתר משתמש הקצה מסכימים לקבל ולעמוד בכל תנאי השימוש.

 

אחריות על נזקים

2. וואנגוס אינם אחראים לכל נזק או תקלה אשר תיווצר משימוש בשירות קיצור הלינקים החינמי.

3. וואנגוס אינם מתחייבים לשום זמן אוויר \ Uptime לשירות קיצור הלינקים החינמי.

 

זמינות השירות

4. וואנגוס אינם מתחייבים לזמינות מלאה של השירות המוצע באתר וכן עומדת לרשותה הסמכות להפסיק את פעילותו בכל עת.

 

זכויות יוצרים

5. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שמורים ל- וואנגוס. אין להעתיק, לפגוע או למכור את מנוע האתר והצעותיו כשירות צד ג'.